Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie

 
 

Cercetare

Direcţiile de activitate ştiinţifică:

1. Determinarea factorilor de risc şi elaborarea metodelor de diagnostic, tratament şi profilaxie a cardiopatiei ischemice şi hipertensiunii arteriale.

2. Probleme de etiopatogenie, particularităţi ai tabloului clinic, diagnostic şi tratament in Sindromul Metabolic (insulinorezistenţă).

Activitatea de cercetare ştiinţifică se efectuază conform planului anual şi planului de perspectivă (pe 5 ani). Enumerarea temelor, subtemelor, realizatorii, termenul de efectuare a lucrărilor, formele de aplicare în practică propuse sunt  indicate în planurile individuale ale colaboratorilor. Volumul de lucru ştiinţific îndeplinit este prezentat anual în secţia de ştiinţă a universităţii.

Planul de cercetări ştiinţifice a colaboratorilor pe anul de studii 2012-2013. Tema de cercetare a  fost discutată şi aprobată pentru următorii 5 ani 2012-2017.

Tezele de doctorat / postdoctorat:

  • Mihalache G. – „Aspecte clinico-hemodinamice şi biochimice la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitatea şi influenţa agonistului receptorilor imidazolinici I1 – moxonidinei”. Teză de doctor în ştiinţe medicale. Chişinău, 2010.

Lucrarea este expusă pe 131 de pagini şi-i constituită din introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 200 de surse şi include 24 de tabele,  25 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

  • Grib L. - „Sindromul metabolic: consideraţii etiopatogenetice, clinice, diagnostice şi terapeutice”. Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale. Chişinău, 2010

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale, recomandări, bibliografie din 268 de titluri, 235 de pagini de text de bază, 52 de figuri, 61 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 23 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie.