Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie

 
 

Colaborare internaţională

Descriere succintă a proiectelor și colaborărilor internaționale

  1. “Metabolismul lipidic şi glucidic la bolnavii cu insulinorezistenţă” din cadrul Programului de colaborare dintre AŞM-Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia. Realizat 2006-2007.

Persoane implicate de la catedră:

Valeriu Revenco – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale;

Liviu Grib – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale;

Romeo Grăjdieru – conferențiar universitar, doctor în ştiinţe medicale.

2. “Mecanismele patofiziologice a insulinorezistenţei şi tulburările fluxului coronarian la pacienţii cu sindrom metabolic”, din cadrul Programului comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul (Republican) Cercetări Fundamentale din Republica Belarus. Realizat 2008-2009.

Persoane implicate de la catedră:

Valeriu Revenco – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale;

Liviu Grib – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale;

Ludmila Ababii – medic, categorie superioară;

Romeo Grăjdieru – conferențiar universitar, doctor în ştiinţe medicale;

Viorica Ochişor – conferențiar universitar, doctor în ştiinţe medicale;

Georgeta Mihalache – asistent universitar, doctor în ştiinţe medicale, .

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
Anul naşterii

Ţara, denumirea instituţiei vizitate

Scopul mobilităţii (stagii, activitate didactică, cercetare etc.)

Durata deplasării

Rezultate obţinute, impactul vizitei

Liviu Grib

profesor universitar, dr. hab. şt. med.

România, Cluj

activitate didactică

01.04-30.04.2012

Performarea procesului didactic universitar

Liviu Grib

profesor universitar, dr. hab. şt. med.

România,

Congresul Național de Cardiologie

participant

29.09.-1.10.2011

Alexandra Grejdieru,

dr. şt. med., conf.univ.; şef studii studenţi

România,

Târgu Mureș

activitate didactică

1.04-30.04.2013

Performarea procesului didactic universitar

 Lucia Mazur-Nicorici

dr. şt. med.,

asistent universitar

Marea Britanie

Liga Europeană AntiReumatică

participant

25.05-29.05.2011

Snejana Vetrilă

dr. şt. med.,

asistent universitar

Cehia

Societatea Internațională de Traumatologie și Ortopedie

participant

 

06.09.-09.09.2011

Angela Tcaciuc

asistent universitar

Suedia.

Saptamana

Gastroenterologiei Europene Unite

participant

 

22.10.-26.10.2011

Colaborare internaţională, vizitele specialiştilor de peste hotare

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
ale specialistului străin

Ţara şi denumirea organizaţiei în care activează

Scopul vizitei. Descrierea succintă a activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  stagiu, participări la manifestări ştiinţifice, activităţi didactice – cursuri, nr. de ore predate etc.)

Perioada vizitei

Christoph Baerwald

Germania Universitatea din Leipzig

Workshop în cadrul proiectului CoMoRhem

Conceptul de predare a reumatologiei în Germania

2.06-4.06.2011

William Lawton

SUA, Iowa

University of Iowa Carver College of Medicine

Curs de lecții la tema Hipertensiunea arterială

2012

William Lawton

SUA, Iowa

University of Iowa Carver College of Medicine

Curs de lecții la tema Hipertensiunea arterială

2013