Department of Internal Medicine, Cardiology

 
 

International collaboration

Brief list of international projects and programmes

  1. “Lipid and glucose metabolism in patienst with insulin resistance” in the framewrke of Colaboration program between ASM-Fund of Fundamental Research department from Russia. Implementation: 2006-2007.

Members of the chair involved:

Professor, PhD in medical science Valeriu Revenco;

Professor, PhD in medical science Liviu Grib;

Assistant professor, PhD in medical science Romeo Grajdieru;

  1. “Patophysiological mechanisms of insulin resistance and abnormalities of coronary flow in patients with metabolic syndrome” in the framework of Common program of research developed by the Academy of Science of Republic Moldova and the Republican Fund of Fundamental Research of the Republic of Belarus. Implementation 2008-2009.
  2. Members of the chair involved:

Professor, PhD in medical science Valeriu Revenco;

Professor, PhD in medical science Liviu Grib;

Doctor of higher category Ludmila Ababii;

Assistant professor, PhD in medical science Romeo Grajdieru;

Assistant professor, PhD in medical science Viorica Ochisor;

Assistant professor, PhD in medical science Georgeta Mihalache;

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
Anul naşterii

Ţara, denumirea instituţiei vizitate

Scopul mobilităţii (stagii, activitate didactică, cercetare etc.)

Durata deplasării

Rezultate obţinute, impactul vizitei

Liviu Grib

profesor universitar, d.h.m, a.n. 1961

România, Cluj

activitate didactică

01.04-30.04.2012

Performarea procesului didactic universitar

Liviu Grib

profesor universitar, d.h.m, a.n. 1961

România,

Congresul Național de Cardiologie

participant

29.09.-1.10.2011

Alexandra Grejdieru,

dr. în medicină, conf.univ.; şef studii studenţi

a.n. 1962

România,

Târgu Mureș

activitate didactică

1.04-30.04.2013

Performarea procesului didactic universitar

Mazur-Nicorici Lucia

dr. în medicină,

asistent universitar

Marea Britanie

Liga Europeana AntiReumatică

participant

25.05-29.05.2011

Vetrilă Snejana

dr. în medicină,

asistent universitar

Cehia

Societatea Internațională de Traumatologie și Ortopedie

participant

06.09.-09.09.2011

Tcaciuc Angela

asistent universitar, 1969

Suedia.

Saptamana

Gastroenterologiei Europene Unite

participant

22.10.-26.10.2011

Colaborare internaţională, vizitele specialiştilor de peste hotare

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
ale specialistului străin

Ţara şi denumirea organizaţiei în care activează

Scopul vizitei. Descrierea succintă a activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  stagiu, participări la manifestări ştiinţifice, activităţi didactice – cursuri, nr. de ore predate etc.)

Perioada vizitei

Baerwald Christoph

Germania Universitatea din Leipzic

Workshop în cadrul proectului CoMoRhem

Conceptul de predare a reumatologiei în Germania

2.06-4.06.2011

William Lawton

SUA, Iowa

University of Iowa Carver College of Medicine

Curs de lecții la tema Hipertensiunea arterială

2012

William Lawton

SUA, Iowa

University of Iowa Carver College of Medicine

Curs de lecții la tema Hipertensiunea arterială

2013