Departamentul Medicină Internă: Disciplina Cardiologie

 
 

Publicaţii

Monografii

 1. REVENCO, V. Stresul psihoemoţional şi cardiopatia ischemica. Chişinău, 1988. 150 p.
 2. GRIB, L. Sindromul metabolic: consideraţii patogenetice, clinice şi diagnostice. Chişinău: Tipografia Centrală, 2010. 166 p.
 3. REVENCO, V. Aspecte clinico-epidimiologice ale cardiopatiei ischemice. Chişinău, 2006. 115 p.
 4. ZATUŞEVSKI, I. Субаортальный стеноз (идиопатический гипертрофический). Chişinău, 1982. 170 p.

Lucrări metodico-didactice

 1. REVENCO, V., GRĂJDIERU, R. Tratamentul fibrilaţiei atriale: Recomandare metodică. Chişinău, 2005. 27 p.
 2. REVENCO, V., GRĂJDIERU, R. Rolul inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei în tratamentul bolilor cardiovasculare. Recomandare metodică. Chişinău, 2005. 30 p.

Protocoale clinice naționale

 1. REVENCO, V., GRĂJDIERU, R., OCHIŞOR, V. Angina pectorală stabilă: Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2009. 48 p.
 2. GRĂJDIERU, A., ZATUŞEVSKI, I. Endocardita infecţioasă la adult: Protocol Clinic Naţional. Chişinău, 2009. 48 p.

Articole

 1. REVENCO, V. ş.a. Aspecte clinico-hemodinamice şi modificări ale spectrului glucidic la pacienţii cu sindrom metabolic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2008, 2 (16), p. 120-126.
 2. REVENCO, V., GRIB L., OCHIŞOR, V. Particularităţile sindromului metabolic la pacienţii hipertensivi în asociere cu obezitatea. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 2006, 1 (5), p. 73-79.
 3. GRIB, L. Aspecte din istoria şi evoluţia conceptelor privind sindromul metabolic. Sănătate publică, economie şi management în medicină. 2009, 1 (28), p. 44-49.
 4. GRIB, L. Este oare obezitatea şi o boală a ţesutului adipos? Arta medica. 2009, 1 (34), p. 21-25.

Articole în reviste recenzate şi ediţii naţionale de profil

 1. REVENCO, V., GRIB L., OCHIŞOR V. Factorii de risc la pacienţii cu hipertensiune arterială şi obezitate. Sănătate publică, economie şi management în medicină. 2004, 2 (5), p. 22-25.
 2. REVENCO V., GRIB, L., OCHIŞOR, V. Prevalenţa dereglărilor metabolice la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitate. Info-med. 2005, 1 (7), p. 20-23.
 3. REVENCO, V., GRIB, L., OCHIŞOR, V. Rezultatele tratamentului cu nebivolol al pacienţilor hipertensivi şi obezi. Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău, 2005, 1 (8), p. 28-31.
 4. REVENCO, V., GRIB, L., OCHISOR, V. Particularităţile sindromului metabolic la pacienţii hipertensivi în asociere cu obezitatea. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2006, 1 (5), p. 73-80.

Articole în culegeri internaţionale

 1. РЕВЕНКО, В., ГРИБ Л., ОКИШОР, В., ДАСКАЛ Ж. Метаболические особенности у больных с артериальной гипертензией и ожирением. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. Российский национальный конгресс кардиологов. Конгресс кардиологов стран СНГ. Кардиология без границ. Материалы конгресса 9-10 октября 2007 г. Москва. Приложение к журналу „Кардиоваскулярная терапия и профилактика”. 2007, 6 (5), c. 260-261.
 2. REVENCO V., GRIB L., OCHISOR V., et al. Les particularités d’obésité dans le syndrome métabolique. Archives of the Balkan Medical Union. The XXX-th Balkan medical week. The first congress of emergency medicine of the Republic of Moldova „Modern Approaches in medico-surgical emergencies”. 2008, 43 (3-supplement), p. 59-60.

Articole în culegeri naţionale

 1. REVENCO V., GRIB L., ABABII L., DASCĂL. Modificările spectrului lipidic la pacienţii cu hipertensiune arterială în asociere cu obezitate în funcţie de insulinorezistenţă. Conferinţa Ştiinţifico-practică IMSP „Actualităţi în acordarea asistenţei medicale (Spitalul Clinic Municipal Bălţi – 135 ani de activitate)”. 2007, p. 440-443.

Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale

 1. REVENCO, V., GRIB L., OCHIŞOR V. Arterial Hypertension and type 2 Diabetes Mellitus. Archives of the Balcan Medical Union The Official journal of the Balkan Medical Union 1932 70-th anniversary. 2002, 37, (II-Suppl.), p. 20.
 2. REVENCO, V., GRIB, L., OCHIŞOR, V. et al. The treatmeat of arterial hypertension with nebivolol in metabiloc syndrome. Archives of the Balkan Medical Union. The XXX-th Balkan medical week. The first congress of emergency medicine of the Republic of Moldova „Modern Approaches in medico-surgical emergencies”. 2008, 2 (43), (3-supplement), p. 50.