Default Header Image

Colaborare internațională

Brief list of international projects and programmes

  1. “Lipid and glucose metabolism in patienst with insulin resistance” in the framewrke of Colaboration program between ASM-Fund of Fundamental Research department from Russia. Implementation: 2006-2007.

Members of the chair involved:

Professor, PhD in medical science Valeriu Revenco;

Professor, PhD in medical science Liviu Grib;

Associate professor, PhD in medical science Romeo Grajdieru;

  1. “Patophysiological mechanisms of insulin resistance and abnormalities of coronary flow in patients with metabolic syndrome” in the framework of Common program of research developed by the Academy of Science of Republic Moldova and the Republican Fund of Fundamental Research of the Republic of Belarus. Implementation 2008-2009.
  2. Members of the chair involved:

Professor, PhD in medical science Valeriu Revenco;

Professor, PhD in medical science Liviu Grib;

Doctor of higher category Ludmila Ababii;

Associate Professor, PhD in medical science Romeo Grajdieru;

Associate Professor, PhD in medical science Viorica Ochisor;

Associate Professor, PhD in medical science Georgeta Mihalache;

 

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Ţara, denumirea instituţiei vizitate

Scopul mobilităţii (stagii, activitate didactică, cercetare etc.)

Durata deplasării

Rezultate obţinute, impactul vizitei

Liviu Grib

 

profesor universitar, dr. hab. şt. med.

România, Cluj

activitate didactică

 

 

01.04-30.04.2012

Performarea procesului didactic universitar

Liviu Grib

 

profesor universitar, dr. hab. şt. med.

România,

 

Congresul Național de Cardiologie

participant

29.09.-1.10.2011

 

Alexandra Grejdieru,

 

dr. şt. med., conf.univ.; şef studii studenţi

România,

 

Târgu Mureș

activitate didactică

1.04-30.04.2013

Performarea procesului didactic universitar

Lucia Mazur-Nicorici

 

dr. şt. med.,

 

conf. universitar

Marea Britanie

 

Liga Europeană AntiReumatică

participant

 

 

25.05-29.05.2011

 

Snejana Vetrilă

 

dr. şt. med.,

 

conf. universitar

Cehia

 

Societatea Internațională de Traumatologie și Ortopedie

participant

06.09.-09.09.2011

 

Angela Tcaciuc

 

conf. universitar

Suedia.

 

Saptamana

 

Gastroenterologiei Europene Unite

participant

22.10.-26.10.2011

 

 

Colaborare internaţională, vizitele specialiştilor de peste hotare

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,

ale specialistului străin

Ţara şi denumirea organizaţiei în care activează

Scopul vizitei. Descrierea succintă a activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  stagiu, participări la manifestări ştiinţifice, activităţi didactice – cursuri, nr. de ore predate etc.)

Perioada vizitei

Christoph Baerwald

Germania Universitatea din Leipzig

Workshop în cadrul proiectului CoMoRhem

 

Conceptul de predare a reumatologiei în Germania

2.06-4.06.2011

William Lawton

SUA, Iowa

 

University of Iowa Carver College of Medicine

Curs de lecții la tema Hipertensiunea arterială

2012

William Lawton

SUA, Iowa

 

University of Iowa Carver College of Medicine

Curs de lecții la tema Hipertensiunea arterială

2013