Default Header Image

Cercetare

Proiecte de cercetare și temele tezelor de doctor în științe medicale:

2021 - Prezent

1. Particularitățile clinico-evolutive ale tratamentului intervențional al infarctului miocardicacut cu elevarea segmentului ST din Republica Moldova. Student-doctorand: Andrei Eșanu, conducător științific: Marcel Abraș, dr.șt.med., conf.univ., conducător cotutelă: Aurel Grosu, dr.hab.med., prof.univ.

2.  Rolul receptorului declanșator exprimat pe celulele mieloide (TREM2) și expresia acestuia (sTREM2) în ser în procesul aterosclerotic. Student-doctorand: Valeriu Cucuiuc, conducător științific: Livi Grib, dr.hab.med., prof.univ.

3. Angioplastia coronariană percutană versus Bypass-ul aortocoronarian în tratamentul cardiopatiei ischemice la vârstnici. Student-doctorand: Nicolae Lutîca, conducător științific: Livi Grib, dr.hab.med., prof.univ., conducător cotutelă:  Marcel Abraș, dr.șt.med., conf.univ.

2020 - Prezent

1. Intervențiile coronariene percutanate la pacienții vârstnici cu boală ischemică multivasculară. Student-doctorand: Andrei Grib, conducător științific: Marcel Abraș, dr.șt.med., conf.univ.

2017 – Prezent

  1. Modificările cardiovasculare induse de tratamentul antitumoral în cancerul de glandă mamară. Student-doctorand: Daniela Bursacovschi, conducător științific: Valeriu Revenco, dr.hab.med., prof.univ.

2016 - Prezent

                1. Efectele cardio- și renoprotective la pacienții cu sindrom cardiorenal sub tratamentul cu beta-adrenoblocante de generația a III-a. - Student-doctorand: Lilia Purteanu, conducător științific: Livi Grib, dr.hab.med., prof.univ.

 

2015-2021 - Impactul sindromului metabolic și al componentelor acestuia asupra compartimentelor drepte ale inimii. – Student-doctorand: Ecaterina Sedaia, conducător științific: Valeriu Revenco, dr.hab.med., prof.univ.

2015-2019 - Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială și disglicemie - veriga de conexiune între afectarea microvasculară și macrovasculară.Student-doctorand: Irina Cabac-Pogorevici, conducător științific: Valeriu Revenco, dr.hab.med., prof.univ.