Default Header Image

Scurt istoric

Catedra de cardiologie, iniţial cursul Cardiologie, a fost fondată în anul 1978. În 1983 i se acordă statutul de catedră la Facultatea de Perfecţionare a Medicilor. În 1986 a fost redenumită Catedra de terapie nr. 2, ulterior – de medicină internă nr. 2, deoarece în cadrul fostei Catedre de cardiologie au fost incluse cursurile de fizioterapie, radiologie şi ftiziopneumonologie de la Facultate.

Catedra a fost condusă de către profesorul universitar Alexandru Izvoreanu de la constituire şi până în anul 1998. Din 1998, funcţia de şef de catedră este îndeplinită de profesorul universitar Valeriu Revenco.

După înfiinţarea Facultăţii de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic (FRSC) în anul 2000, Catedra devine parte a acestei Facultăţi, iar din 2002 este redenumită Catedra de cardiologie a FRSC.

În anul 2010, a fost creat Departamentul de Medicină Internă, în a cărui componenţa este inclusă Clinica medicală nr. 3 (Cardiologie). Sarcinile acestei clinici presupun pregătirea postuniversitară (educaţia medicală continuă, rezidenţiatul, secundariatul clinic) şi instruirea universitară a studenţilor la specialitatea Cardiologie.

Actualmente, bazele clinice ale Catedrei sunt:

  • Clinica Institutului de Cardiologie –  Secţia nr. V;
  • Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” – Secţia diagnostic funcţional;
  • Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” – Secţiile: infarct miocardic acut, recuperare cardiologică, cardiologie, diagnostic funcţional, reanimare.

În cadrul Catedrei activează şi colaboratorii proiectului pentru cercetări ştiinţifice aplicative:

„Elaborarea unui concept de profilaxie primară şi secundară a sindromului metabolic în baza evaluării mecanismelor etiopatogenetice, tabloului clinic şi acţiunii remediilor simpatolitice”.