Default Header Image

ACTIVITATE CLINICĂ

Actualmente, bazele clinice ale Catedrei sunt:

Clinica Institutului de Cardiologie –  Secţia nr. V;
Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” – Secţia diagnostic funcţional;
Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” – Secţiile: infarct miocardic acut, recuperare cardiologică, cardiologie, diagnostic funcţional, reanimare.

OBIECTIVELE DE FORMARE A MEDICILOR REZIDENȚI:
 
la nivel de aplicare:

 • să aplice sinteza diagnostică la pacienții cu patologia cardiovasculară;
 • să aplice sinteza terapeutică la pacienții cu patologia cardiovasculară;
 • să integreze şi să aplice cunoştinţe;
 • să valorifice cunoştinţele teoretice în abilităţi practice;
 • să demonstreze abilităţi de aplicare efectivă a competențelor practice la pacienții cu patologie cardiovasculară;
 • să fie capabili să înregistreze și să interpreteze electrocardiograma unui pacient cu patologia CV; 
 • să cunoască indicațiile, contraindicațiile și aplicarea rațională a metodelor de diagnostic și tratament la pacienții cu patologia CV;
 • Să fie capabil să interpreteze imaginile ecocardiografice în dependență de fereastră acustică și compartimenmtele cordului vizualizate;
 • Să cunoască indicațiile, contraindicațiile și aplicarea rațională a diverselor metode ecocardiografice în dependență de tabloul clinic al pacientului și nosologia presupusă; 
 • Să folosească noile abordări şi instrumente sonografice în evaluarea unui pacient cu patologia cardiovasculară;
 • Să valorifice cunoştinţele teoretice în abilităţi practice;
 • Să capete competenţe profesionale;
   

la nivel de integrare:

 • Să propună un plan de măsuri de acțiune  în cazul unui pacient concret;
 • Să realizeze sinteza diagnostică în caz concret; 
 • Să realizeze ierarhizarea acțiunilor; 
 • Să realizeze sinteza terapeutică în caz concret;
 • Să utilizeze principiile necesare pentru soluționarea problemelor specifice în cardiologie;