Default Header Image

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

LISTA lucrărilor științifice publicate de către REZIDENȚI

Articole în reviste de specialitate Categoria A, B1, B, C
1.    VETRILA SNEJANA, VATAMAN ELEONORA, ȘALARU VIRGINIA, IVANES ANASTASIA. Sindromul fragilității la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei,  Nr. 1(72) / 2022 / ISSN 1857-0011

Articole la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri din țară (cu participare internațională)
1.    IVANES ANASTASIA, SNEJANA VETRILA, IVANES IGOR. Fragilitatea la pacienții cu valvulopatii și insuficiență cardiacă Congresul Național pentru Studenți și Tineri Medici KRONMED, 2021.
2.    IVANES ANASTASIA, SLEMAN ABU AGAG MARWA, IVANES IGOR. Risk of long-term glucocorticoid therapy in patient with giant cell arteritis: Clinical case. BIMCO, 2022.
3.    IVANES ANASTASIA, SNEJANA VETRILA. Hypertrophic cardiomyopathy with involv-ing of the right ventricle. Case report. MedEspera, 2022.

Teze la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri din țară (cu participare internațională)
1.    IVANES A., VETRILA S., IVANES I. Hypertrophic cardiomyopathy with involving of the right ventricle. In: Abstract Book, Conferința științifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”. Chişinău, Republica Moldova, 20-22 octombrie 2021, p.25. ISBN 978-9975-3544-2-4. 61:378.661(082).
2.    STEPAN I., GRIB A., LUTÎCA N. Ischemic cardiomyopathy management. In: Abstract Book, Conferința științifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”. Chişinău, Republica Moldova, 20-22 octombrie 2021, p.28. ISBN 978-9975-3544-2-4. 61:378.661(082).